Robotbygge för barn

Vera Kuadros från Kosmosklubben har besökt oss och berättat om hur hon arbetar med robotkurser för barn.

Vi fick också ta del av ett par av de fantastiska robotar som barnen byggt.

Att göra fel är rätt!

Vägen från idé till färdig konstruktion är ofta kantad av diverse problem och missräkningar. Det är helt normalt och faktiskt ganska bra. Att göra fel och tvingas tänka till för att komma vidare gör att man lär sig så mycket mer.

Muttrar på gängad stång

Stillsam variant av Herons fontän

Kvick som en råtta

Konstruktion i papp

Snilleblixtarna

En helkväll med Eva-Britt Petersson från Snilleblixtarnas vänner och båda MakerSheroes-grupperna.

Eva-Britt berättade om Snilleblixtarnas koncept, som framför allt handlar om att uppmuntra barns intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap och samtidigt stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. Massor av mer information finns på Snilleblixtarnas sajt.

Eva-Britt presenterade också figuren Blixten och hens vänner och vi fick själva prova på det första basmomentet: ”Undersöka” – att skruva isär saker för att ta reda på hur de ser ut inuti.

Garbage blues

Nu ska vi skapa musik! Till vår hjälp har vi en komponent som kallas solenoid.

En solenoid är ett slags elektromagnet. När det går en ström genom solenoiden bildas ett magnetfält. Detta magnetfält drar i pinnen som sitter i mitten. När strömmen bryts, försvinner magnetfältet och pinnen åker tillbaka igen.

Vi använder solenoidens rörelse för att skapa musik.

Vi bygger händelsekedjor

En händelsekedja är precis vad det låter som. Något händer som i sin tur får något annat att hända. Alltså en händelse som skapar en kedjereaktion av nya händelser.

För att få lite inspiration tittade vi först på några rätt avancerade händelsekedjor: