Programmerbar robot och ledande färg

Några av tjejerna tog reda på vad man kan göra med den programmerbara roboten PICAXE. “Vi fick den att lysa, åka framåt och känna av våra händer.”

De andra tjejerna testade elektriskt ledande färg och ett kort med en mikrokontroller. “Vi laddade ner musik till kortet och kunde välja olika spår.”

Mer om kammar

Idag jobbade vi vidare med kammar. I filmen kan du se hur dockan och skräckisen rör sig med hjälp av kammar.

Dockan märker att något händer i lådan bredvid henne, så hon vänder sig mot den för att titta men precis när hon vänt sig så stängs locket och den gröna skräckisen blir osynlig. Så fort dockan vänder sig bort igen så sticker skräckisen upp huvudet på nytt.

Vridningsrörelsen åstadkoms med hjälp av två excentriskt (utanför centrum) fästa rondeller. Då den ena snurrar bakåt med vevens hjälp dras plattan under dockan motsols. Då den andra rondellen snurrar bakåt och får grepp om dockans platta så vrids plattan i  stället medsols.

Lite förvånande att två rörelser som görs åt ett och samma håll åstadkommer en rörelse på dockan åt två olika håll!

Under dockans platta har lite sandpapper limmats fast för att kammarna ska få bra grepp.

Skräckisen lyfts upp ur den svarta asken med hjälp av en platta som vilar på en en snigelformad kam. Först lyfts skräckisen upp långsamt. Sedan faller den hastigt ner igen med kammen som ser ut så här i förstoring:

Snigelkam

Läs mer om kammar på sidan Instruktionsfiler.