Tänka med händerna

Tänka med händerna

Nu måste jag tänka med händerna en stund!

Ett klockrent uttalande från en av våra MakerSheroes! För det är precis det som MakerSheroes handlar om. Att få möjlighet att prova sig fram och att med egna händer utforska och fundera över tekniska lösningar och konstruktioner. Med egna praktiska erfarenheter är det så mycket lättare att skapa sig en förståelse för och ta till sig kunskap om teknik.

Nu ska vi glänta på dörren till elektronikens underbara värld!

Sluta en elektrisk krets

Vi började med att sluta en elektrisk krets. Vi använde en komponent som kallas summer, som ger ifrån sig ett pipigt surrande ljud när det går ström genom den. Till summern kopplade vi en batterihållare. Vi använde också dubbelhäftande tejp, aluminiumfolie och en bit papp.

Sladdändarna skalas och sätts sedan fast med dubbelhäftande tejp (se bilden till vänster nedan). Aluminiumfolie leder ström och genom att sätta en bit folie över de båda svarta sladdändarna kopplas dessa ihop. Över de två röda sladdändarna sitter också en bit aluminiumfolie, men de sitter en bit ifrån varandra på pappbiten och har ingen elektrisk kontakt.

Den grå pappbiten fungerar som en enkel strömbrytare. Först när pappbiten viks ihop så att de båda aluminiumdelarna får kontakt sluts kretsen och summern börjar pipa.

Mätinstrument

Nästa steg var att bygga ett litet mätinstrument. Då använde vi en lysdiod, en batterihållare och två “sockerbitar”. Med hjälp av en sockerbit (kallas även kopplingslist eller kopplingsplint) kan man enkelt koppla ihop till exempel änden på en sladd med benet på en komponent.

Benen på lysdioder är olika långa. För att lysdioden ska kunna lysa måste det korta benet kopplas till batteriets minuspol, vilket är den svarta sladden på batterihållaren.

Med hjälp av vårt mätinstrument försökte vi ta reda på hur raderna på en experimentplatta hänger ihop. När lysdiodens långa ben och den röda sladdänden från batteriet sätts ner i varsitt hål som har elektrisk kontakt med varandra kommer lysdioden att lysa. Om det inte finns någon elektrisk kontakt så sluts inte den elektriska kretsen och lysdioden lyser inte.

Experimentplattor är ytterligare ett fiffigt sätt att koppla ihop komponenter och sladdar. Det gäller att hålla reda på vilka hålrader som har elektrisk kontakt med varandra, men sedan är det bara att sticka ner komponenternas ben och sladdändar i hålen för att koppla ihop dem.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *