Att göra fel är rätt!

Vägen från idé till färdig konstruktion är ofta kantad av diverse problem och missräkningar. Det är helt normalt och faktiskt ganska bra. Att göra fel och tvingas tänka till för att komma vidare gör att man lär sig så mycket mer.

Muttrar på gängad stång

Stillsam variant av Herons fontän

Kvick som en råtta

Konstruktion i papp

Snilleblixtarna

En helkväll med Eva-Britt Petersson från Snilleblixtarnas vänner och båda MakerSheroes-grupperna.

Eva-Britt berättade om Snilleblixtarnas koncept, som framför allt handlar om att uppmuntra barns intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap och samtidigt stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. Massor av mer information finns på Snilleblixtarnas sajt.

Eva-Britt presenterade också figuren Blixten och hens vänner och vi fick själva prova på det första basmomentet: “Undersöka” – att skruva isär saker för att ta reda på hur de ser ut inuti.