Robotbygge för barn

Vera Kuadros från Kosmosklubben har besökt oss och berättat om hur hon arbetar med robotkurser för barn.

Vi fick också ta del av ett par av de fantastiska robotar som barnen byggt.