Om MakerSheroes

MakerSheroes startade som ett projekt där kvinnor fick lära sig hur man gör sånt som rör sig, lyser och låter. Kosmosklubben var projektägare och projektet delfinansierades av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) samt VINNOVA (Sveriges innovationsmyndighet).

MakerSheroes har nu omvandlats till en handledarpool bestående av teknikpedagog Harriet Aurell och de kvinnor som deltagit i projektets teknikkurser.

MakerSheroes kan nu hjälpa till med tekniska aktiviteter på många olika ställen, som bibliotek, fritids, KomTek och Kosmosklubbens aktiviteter. Vi kan också hjälpa lärare att lägga upp inspirerande teknikkoncept i skolan.

Om du vill ha hjälp kan du kontakta Harriet Aurell på harriet@aurell.se eller 0725-22 76 44.